Leiderschap binnen Noordwest is een belangrijk onderdeel van onze strategische focus. Goed werkgeverschap betekent onder andere dat de aansluiting tussen medewerkers en leidinggevenden prettig en laagdrempelig is en dat de Noordwesters zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.

De kernwaarden van Noordwest zijn oog voor elkaar, met trots topklinisch en doen met daadkracht.  Het behouden van onze medewerkers en het vinden van nieuwe Noordwesters is van groot belang. Precies daar kunnen onze leidinggevenden het verschil maken.

Noordwest ziet het als een belangrijke opgave om helderheid te geven over het gewenste leiderschapsgedrag voor nu en de toekomst. Het leiderschapsprofiel is ons gezamenlijk beeld,  ontstaan tijdens waardevolle gesprekken met vele Noordwesters. Het profiel richt zich enerzijds op het geven van aandacht aan iedere individuele medewerker. Aandacht in de vorm van: inspiratie, zichtbaarheid, betrokkenheid, waardering, oog hebben voor diversiteit, het stimuleren van samenwerking en het geven van vertrouwen. Anderzijds gaat het over daadkrachtig keuzes maken, het vooropgaan in veranderingen, het versterken van integraal werken en zoeken naar nieuwe wegen en creativiteit. Met het leiderschapsprofiel is er duidelijkheid over wat we van iedere Noordwest leidinggevende verwachten en hoe zij eenduidig invulling kunnen geven aan goed werkgeverschap.

Hoe werkt het?  

De 8 ‘bollen’ van het profiel kunnen in omvang (oftewel belangrijkheid) wijzigen. Zo kan er per individuele leidinggevende gekozen worden waar de talenten of ontwikkelkansen liggen. Ook kunnen we bij vacatures aan de hand van het profiel bepalen wat voor soort leidinggevenden er per afdeling nodig is. Zo ontstaat de ultieme match tussen vraag en aanbod en zorgt het profiel voor maatwerk.

Voor wie is het profiel? 

Het leiderschapsprofiel geldt voor iedere leidinggevende bij Noordwest. Het is geen standaard leiderschapsprofiel uit een boekje, maar echt dat wat er binnen Noordwest nodig is om samen de strategie te realiseren. Er is bewust gekozen voor een visualisatie en een beperkte hoeveelheid tekst om zo te zorgen dat het profiel snel herkend wordt. Per bol is beknopt uitgelegd wat daar volgens Noordwesters onder wordt verstaan. Deze bijbehorende bullits worden niet ingezet als checklist maar zijn vooral bedoeld ter inspiratie. Het is een gewenste ontwikkelrichting en het vormt de basis voor het continue gesprek.

Wil je weten welke leidinggevende vacatures er zijn bij Noordwest? Klik hier

Start met typen en druk op enter om te zoeken